Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise järelaudit

Hinnata, kas 2015. aastal avalikustatud auditis välja toodud probleemid on lahendatud ning Riigikontrolli antud soovitused täidetud.

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Airi Andresson, Viire Viss
Kontaktiinfo Airi Andresson
tel +372 640 0752
airi.andresson@riigikontroll.ee
Auditi number 80010

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2018 Tegelik algus I poolaasta 2018
Plaanitav lõpp II poolaasta 2019 Tegelik lõpp II poolaasta 2018
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine (2015)
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 23.10.2018
Viimane ülevaatus 23.10.2018