Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus toidu ohutuse tagamisel

Auditi eesmärk on hinnata, kas aastal 2009 avaldatud auditi järel on olukord toiduohutuse seire, järelevalve ning tarbijate teavitamise vallas paranenud ning auditis välja toodud probleemid lahendatud. Järelauditi fookuses on ka loomse toidu ohutus.

Auditeeritav valitsemisala Maaeluministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Maaeluministeerium, Veterinaar- ja Toiduamet, Tarbijakaitseamet, Põllumajandusamet
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Airi Andresson, Sigrid Rajangu, Maidu Lääne
Kontaktiinfo Airi Andresson
tel +372 640 0752
airi.andresson@riigikontroll.ee
Auditi number 80009

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2018 Tegelik algus I poolaasta 2018
Plaanitav lõpp I poolaasta 2019 Tegelik lõpp I poolaasta 2019
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi tegevus taimse toidu ohutuse tagamisel (2009)
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 26.07.2019
Viimane ülevaatus 26.07.2019