Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Metsamajanduse ja puidukasutuse ülevaade

Anda kokkuvõtlik ja tasakaalustatud ülevaade metsade majandamist ning puidu kasutamist mõjutavatest asjaoludest, hõlmates nii keskkonnakaitselisi, majanduslikke kui ka sotsiaalseid aspekte.

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Riigimetsa Majandamise Keskus, Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Airi Andresson, Matis Mägi, Alar Jürgenson
Kontaktiinfo Airi Andresson
tel +372 640 0752
airi.andresson@riigikontroll.ee
Auditi number 80008

Märkused

Audit lõpetati märgukirjaga.

Plaanitav algus I poolaasta 2018 Tegelik algus I poolaasta 2018
Plaanitav lõpp II poolaasta 2018 Tegelik lõpp I poolaasta 2019
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 14.04.2020
Viimane ülevaatus 14.04.2020