Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Siseministeeriumi tegevus inimeste päästmiseks merelt ja piiriveekogudelt

Auditi eesmärk on hinnata riigi valmisolekut inimeste päästmiseks veekogudelt (merel, piiriveekogudel ja siseveekogudel). Selle käigus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Kas mere- ja veepäästeüksuste paiknemine tagab ettenähtud valmisoleku sündmustele reageerimiseks?
 • Kas päästetegevuseks vajalikku ressurssi (väljaõpetatud inimesi ja tehnikat) on piisavalt?
 • Kas erinevate ametkondade vastutusalad on selged ning infoliikumine ja infosüsteemide tugi tagatud?
 • Kas Politsei- ja Piirivalveameti merevalvekeskuse ja Häirekeskuse hädaabiteatele reageerimise protseduurid on tõhusad ja valmisolek tagatud?

 • Auditeeritav valitsemisala Siseministeerium
  Auditeeritav institutsioon
  Auditeeritavad asutused/üksused Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Häirekeskus
  Auditeeriv osakond Auditiosakond
  Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
  Auditirühm Meelis Peerna, Elena Palm, Henry Sinivee
  Kontaktiinfo Meelis Peerna
  tel +372 640 0768
  meelis.peerna@riigikontroll.ee
  Auditi number 80007

  Märkused

  Plaanitav algus I poolaasta 2018 Tegelik algus I poolaasta 2018
  Plaanitav lõpp I poolaasta 2019 Tegelik lõpp II poolaasta 2019
  Hetkefaas Lõppenud
  Vaata auditi materjale
  Seotud auditid
  Postitatud 15.12.2017
  Viimane muudatus 20.09.2019
  Viimane ülevaatus 20.09.2019