Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ehitusmaavarade kaevandamise riiklik korraldamine

Auditi eesmärgiks oli hinnata, kas riigi tegevus ehitusmaterjalidena kasutatavate maavarade (ehitusmaavarade) kaevandamise korraldamisel tagab maavarade jätkusuutliku ja riigi huve arvestava kasutamise.

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Maa-Amet, Maanteeamet, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, Tehnilise Järelevalve Amet
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Tuuli Rasso, Rainer Kuuba, Kaire Kuldpere
Kontaktiinfo Auditi kohta saab lisainfot Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistusest tel +372 640 0704 või +372 640 0777, e-post riigikontroll@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2008 Tegelik algus II kvartal 2008
Plaanitav lõpp II kvartal 2009 Tegelik lõpp II kvartal 2009
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 1.09.2008
Viimane muudatus 9.02.2010
Viimane ülevaatus 9.02.2010