Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Märgukiri riigiasutuste ettevalmistuse kohta teha pärast maavalitsuste reformi omavalitsuste üle tõhusat järelevalvet

Selgitada välja KOVide üle toimuva haldusjärelevalve ümberkorraldamisega seonduvad riskid ning teavitada sellest ministeeriume ja riigiasutusi, kelle ülesanne on alates 2018. aastast järelevalvet teha. Töö tõenäoline väljund on märgukirjad, mis saadetakse asjassepuutuvatele asutustele ja kus on kirjas tuvastatud riskid koos soovitustega selle kohta, mida järelevalves edaspidi arvesse võtta.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium , Rahandusministeerium, Siseministeerium, Kultuuriministeerium, Justiitsministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Justiitsministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium, Maa-amet, Kultuuriministeerium, Siseministeerium
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Tambet Drell, Reet Rutus, Ines Vali, Piret Zahkna, Igor Aljošin
Kontaktiinfo Tambet Drell
tel +372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number 80005

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2018 Tegelik algus I poolaasta 2018
Plaanitav lõpp I poolaasta 2018 Tegelik lõpp I poolaasta 2018
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 23.10.2018
Viimane ülevaatus 23.10.2018