Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Rail Balticu projekti rahastamine ja elluviimine Eestis aastatel 2014–2019

Eesti, Läti ja Leedu kõrgeimate auditiasutuste ühisauditi eesmärk on analüüsida Rail Balticu projekti sisekontrollisüsteemi ja hankekorraldust.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Kaire Kuldpere, Kristiina Visnapuu, Merje Kurm, Silja Einberg
Kontaktiinfo Kaire Kuldpere
tel +372 640 0745
kaire.kuldpere@riigikontroll.ee
Auditi number 80002

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2018 Tegelik algus I poolaasta 2018
Plaanitav lõpp II poolaasta 2019 Tegelik lõpp II poolaasta 2019
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 25.02.2020
Viimane ülevaatus 25.02.2020