Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Avaliku sektori tarkvaraarendusprojektide juhtimine

Auditi käigus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:
1. Kuidas on korraldatud arendusprojektide riskide juhtimine?
2. Kas ja kuidas on riigiasutused taganud riskide mitterealiseerumise?
3. Mis põhjustel ei saa mitmed tarkvaraarendusprojektid tähtajaks ja planeeritud eelarve eest valmis?
4. Kas teostatud tarkvaraarendusprojektide tulemusel on saadud seda, mida oli vaja?

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kultuuriministeerium, Välisministeerium, Kaitseministeerium, Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus, Riigi Infosüsteemi Amet, Maksu- ja Tolliamet, Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Maaeluministeerium, Siseministeerium, Maa-amet, Justiitsministeerium, Keskkonnaministeerium.
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Toomas Viira, Meeli Saksing, Alo Lääne, Jevgeni Lazartšuk, Alvar Nõuakas
Kontaktiinfo Toomas Viira
tel +372 640 0789
toomas.viira@riigikontroll.ee
Auditi number 80001

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2018 Tegelik algus I poolaasta 2018
Plaanitav lõpp I poolaasta 2019 Tegelik lõpp II poolaasta 2019
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 27.03.2020
Viimane ülevaatus 27.03.2020