Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Õiguskantsleri Kantselei majandustegevus

Riigikontrolli auditi eesmärk on hinnata kantselei sisekontrollisüsteeme, raamatupidamise korraldust ja majandustehingute seaduslikkust.

Auditeeritav valitsemisala Põhiseaduslikud institutsioonid
Auditeeritav institutsioon Õiguskantsleri Kantselei
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Riina Keldrima, Hanna-Marleen Penno, Ingrid Hindrikson
Kontaktiinfo Ingrid Hindrikson
tel +372 640 0759
ingrid.hindrikson@riigikontroll.ee
Auditi number 60158

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2018 Tegelik algus II poolaasta 2017
Plaanitav lõpp I poolaasta 2018 Tegelik lõpp I poolaasta 2018
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 23.10.2018
Viimane ülevaatus 23.10.2018