Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade korruptsiooni ennetamisest riigile kuuluvates äriühingutes

Ülevaate eesmärk on analüüsida, mil määral ja viisil on riik omanikuna pööranud tähelepanu korruptsiooni ennetamisele endale kuuluvates äriühingutes ning kuivõrd teadvustavad riigi äriühingute nõukogud ja juhatused korruptsiooni ennetamise vajalikkust. Lisaks on eesmärgiks selgitada välja, milliseid abinõusid on korruptsiooni ennetamiseks riigi äriühingutes tarvitusele võetud. Riigikontroll analüüsis kõigi 27 riigile täielikult kuuluva äriühingu ja riigitulundusasutuse Riigimetsa Majandamise Keskus tegevust.

Auditeeritav valitsemisala Justiitsministeerium, Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maaeluministeerium, Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Ermo Liedemann, Lauri Matsulevitš
Kontaktiinfo Ermo Liedemann
+372 640 0129
ermo.liedemann@riigikontroll.ee
Auditi number 70134

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2016 Tegelik algus I poolaasta 2016
Plaanitav lõpp I poolaasta 2017 Tegelik lõpp I poolaasta 2017
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Omanikujärelevalve riigi osalusega äriühingutes ja sihtasutustes
Riigi osalusega äriühingute majandamise korraldus
Postitatud 30.05.2017
Viimane muudatus 20.06.2017
Viimane ülevaatus 20.06.2017