Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus taimse toidu ohutuse tagamisel

Auditiga eesmärgiks on hinnata, kas pädevate asutuste tegevused ja nende tulemused vastavad toiduohutuse tagamiseks kavandatud korrale, kas kõnealust korda rakendatakse tõhusalt ning kas see aitab eesmärke saavutada. See sisaldab hinnangut, kas taimne toit on valdavalt ohutu või mitte.

Auditeeritav valitsemisala Põllumajandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Veterinaar- ja Toiduamet
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Tuuli Rasso, Terje Keerberg, Maidu Lääne
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2008 Tegelik algus I kvartal 2008
Plaanitav lõpp III kvartal 2008 Tegelik lõpp I kvartal 2009
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 1.09.2008
Viimane muudatus 9.02.2010
Viimane ülevaatus 9.02.2010