Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta

Balti riikide sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi järgi on Riigikontrollil kohustus auditeerida igal aastal Balti Kaitsekolledži raamatupidamise aastaaruannet ja anda sellele hinnang. See tähendab järgmist:
raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud raamatupidamise heast tavast, sh riigi raamatupidamise üldeeskirjast ja raamatupidamise seadusest, ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab kolledži finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.
Kontrolliaruandes esitatakse ka olulisemad tähelepanekud raamatupidamise korralduse ja sisekontrollisüsteemi kohta.

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Ingrid Hindrikson, Kristi Kährin
Kontaktiinfo Ingrid Hindrikson
+372 640 0759
ingrid.hindrikson@riigikontroll.ee
Auditi number 60155

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2017 Tegelik algus I poolaasta 2017
Plaanitav lõpp II poolaasta 2017 Tegelik lõpp II poolaasta 2017
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 22.05.2017
Viimane muudatus 28.09.2017
Viimane ülevaatus 28.09.2017