Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes

Analüüsida 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste eel omavalitsuste teavitustegevuse sisu ja kulusid, et hinnata kulude seaduslikkust.
Auditi käigus otsitakse vastust järgmistele küsimustele:
1. Kas KOV on teinud kulusid kohalikel valimistel osalenud isikute mainekujundusele?
2. Kas KOVi kulud sellisele teavitustegevusele on olnud õiguspärased?

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kohalikud omavalitsused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Tambet Drell, Igor Aljošin, Reet Rutus, Ines Vali, Piret Zahkna
Kontaktiinfo Tambet Drell
+ 372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number 50101

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 50101

Plaanitav algus II poolaasta 2017 Tegelik algus II poolaasta 2017
Plaanitav lõpp II poolaasta 2018 Tegelik lõpp II poolaasta 2018
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine valdades ja linnades (2015)
Postitatud 10.01.2017
Viimane muudatus 4.02.2019
Viimane ülevaatus 4.02.2019