Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2016.–2017. aastal

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Ermo Liedemann, Lauri Matsulevitš
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2017 Tegelik algus I poolaasta 2017
Plaanitav lõpp II poolaasta 2017 Tegelik lõpp II poolaasta 2017
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid
Postitatud 3.01.2017
Viimane muudatus 6.11.2017
Viimane ülevaatus 6.11.2017