Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kalanduse järelevalve Läänemerel

Auditi eesmärgiks oli analüüsida riigi tegevust traalpüügi järelevalve teostamisel ning kalandusandmete korralduse arendamisel. Auditi kavandamisel lähtuti suures osas Läänemereriikide kontrolliasutuste paralleelauditi „Läänemere keskkonnaseire, kalanduse korraldus ja järelevalve“ küsimustest.

Auditeeritav valitsemisala Põllumajandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond IV auditiosakond, Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Tuuli Rasso, Terje Keerberg, Matis Mägi
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2008 Tegelik algus I kvartal 2008
Plaanitav lõpp IV kvartal 2008 Tegelik lõpp II kvartal 2009
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 1.09.2008
Viimane muudatus 29.09.2009
Viimane ülevaatus 29.09.2009