Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Eesti riigi kriitiliste andmekogude turvalisuse ja säilitamise tagamine

Auditi käigus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:
1. Kas on kehtestatud nõuded vastavates andmekogudes paiknevate andmete käitlemisele? Kas kehtestatud nõudeid järgitakse? Kas on tagatud strateegiliste andmekogude andmete käideldavus, konfidentsiaalsus, terviklus?
2. Kas ja kuidas on tagatud nende andmekogude pikaajaline turvaline säilitamine?
3.Kas ollakse valmis erinevateks ohustsenaariumiteks?

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium, Justiitsministeerium, Siseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Toomas Viira, Alo Lääne, Jevgeni Lazartšuk
Kontaktiinfo Toomas Viira
+372 640 0789
toomas.viira@riigikontroll.ee
Auditi number 70133

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70133

Plaanitav algus I poolaasta 2017 Tegelik algus I poolaasta 2017
Plaanitav lõpp I poolaasta 2018 Tegelik lõpp I poolaasta 2018
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 3.01.2017
Viimane muudatus 23.10.2018
Viimane ülevaatus 23.10.2018