Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Erakorraline meditsiin

Auditi eesmärk on hinnata, kas tervishoiu korraldus tagab, et inimesed saavad plaanilise ravi kaudu õigel ajal abi. Vähem oluline ei ole see, et pärast vältimatu abi saamist jätkuks vajaduse korral patsiendi süsteemne ja õigeaegne ravimine.
Auditi põhiküsimused on järgmised:
1. Kas tervishoiu korraldus (sh rahastamine) tagab, et patsiendid saavad õigel ajal ravi ning neil ei teki pikkade ravijärjekordade ja/või tervisehäire mitteäratundmise tõttu vajadus vältimatu abi järele?
2. Kas erakorralise meditsiini osakonda satuvad ainult isikud, kes vajavad vältimatut abi?
3. Kas erakorralise meditsiini osakonnas tervishoiuteenuseid saanud isikud saavad vajaduse korral õigeaegset järelravi?
2015. aastal kulus erakorralise meditsiini rahastamiseks 85 miljonit eurot. Erakorralisse vastuvõttu saabunud patsientide arv on aastatel 2010–2015 kasvanud 6,2%, ulatudes 481 403 patsiendini aastas.

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Terviseamet
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Mart Vain, Pille Kuusepalu, Eva-Maria Asari, Thea Teinemaa
Kontaktiinfo Mart Vain
+372 640 0731
mart.vain@riigikontroll.ee
Auditi number 70129

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70129

Plaanitav algus I poolaasta 2017 Tegelik algus I poolaasta 2017
Plaanitav lõpp I poolaasta 2018 Tegelik lõpp II poolaasta 2018
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Perearstiabi korraldus (2011)
Haiglavõrgu jätkusuutlikkus (2010)
Postitatud 3.01.2017
Viimane muudatus 31.10.2018
Viimane ülevaatus 31.10.2018