Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Avaliku sektori hoonete energiatõhusus

Auditi eesmärk on analüüsida avaliku sektori hoonete energiatõhususe saavutamise korraldust Eestis. Kogutud andmed edastatakse EUROSAI WGEA ühisauditisse „Cooperative Audit on Energy Efficiency in Public Buildings”.

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Kaire Kuldpere, Kristiina Visnapuu, Janne Kurg, Kaire Kesküla
Kontaktiinfo Kaire Kuldpere
+ 372 640 0745
kaire.kuldpere@riigikontroll.ee
Auditi number 70128

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70128

Plaanitav algus I poolaasta 2017 Tegelik algus I poolaasta 2017
Plaanitav lõpp I poolaasta 2018 Tegelik lõpp I poolaasta 2018
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid EUROSAI WGEA ühisaudit „Cooperative Audit on Energy Efficiency in Public Buildings”.

Riigi tegevus energiasäästu saavutamisel (2009)
Postitatud 3.01.2017
Viimane muudatus 23.10.2018
Viimane ülevaatus 23.10.2018