Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Järelaudit: Omavalitsuse eestkostel olevate laste elatisraha sissenõudmine

2016. aasta kevadel lõppes audit „Omavalitsuste tegevus nende eestkostel olevate laste elatisraha sissenõudmisel“, milles ilmnes, et KOVide tegevuses elatisraha sissenõudmisel on tõsised ja ulatuslikud puudujäägid. 2017. aasta alguse seisuga kontrollitakse, kas olukord on paranenud. Lisaks uuritakse, kas rahvastikuregistri andmestik KOVi eestkoste kohta on täielik.
Esialgsed auditiküsimused:
1. Kas KOV on oma eestkostel oleva lapse elatisraha küsimuses täitnud perekonnaseadusest tulenevat kohustust hoolitseda lapse varaliste huvide eest ning nõudnud lapse ülalpidamiskohustusega isikutelt sisse lapse elatisraha?
2. Kas KOVide tegevus eestkostetavate laste elatisraha sissenõudmisel on võrreldes 2016. aasta kevadel lõppenud auditis tuvastatud olukorraga paranenud?
3. Kui paljude KOVi eestkostel olevate laste andmed, mis on kantud rahvastikuregistrisse eestkostja kohta, on ebatäpsed, milles need ebatäpsused seisnevad ja millest on need tingitud?

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused, Sotsiaalministeerium , Siseministeerium, Justiitsministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kohalikud omavalitsused, kellel on 2017. aasta alguse seisuga eestkostetavaid lapsi
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Tambet Drell, Riina Saaremägi, Igor Aljošin, Ines Vali
Kontaktiinfo Tambet Drell
+ 372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number 50099

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 50099

Plaanitav algus I poolaasta 2017 Tegelik algus I poolaasta 2017
Plaanitav lõpp I poolaasta 2017 Tegelik lõpp II poolaasta 2017
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Omavalitsuste tegevus nende eestkostel olevate laste elatisraha sissenõudmisel (2016)
Postitatud 3.01.2017
Viimane muudatus 22.11.2017
Viimane ülevaatus 22.11.2017