Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigikontrolli tähelepanekud haldusreformi läbiviimise riskide kohta

Selgitada välja peamised riskid ja ohukohad, mis vajaksid tähelepanu ja käsitlemist omavalitsuste ühinemisel, et KOVide toimima saamine läheks ladusalt.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kohaliku omavalitsuse üksused, ministeeriumid, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Tambet Drell, Karin Rajapu, Illar Tõnisson
Kontaktiinfo Karin Rajapu
+372 640 0119
karin.rajapu@riigikontroll.ee
Auditi number 50095

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 50095

Plaanitav algus I poolaasta 2017 Tegelik algus I poolaasta 2017
Plaanitav lõpp II poolaasta 2017 Tegelik lõpp I poolaasta 2017
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 3.01.2017
Viimane muudatus 4.07.2017
Viimane ülevaatus 4.07.2017