Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade jäätmehoolduse olukorrast valdades ja linnades

Ülevaate koostamise eesmärgiks oli analüüsida jäätmehoolduse olukorda valdades ja linnades ning
üldistavalt hinnata valdkonna korraldamiseks seadusest tulenevate ülesannete täitmist.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond
Peakontrolör
Auditirühm
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2008 Tegelik algus I kvartal 2008
Plaanitav lõpp II kvartal 2008 Tegelik lõpp III kvartal 2008
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 8.08.2008
Viimane muudatus 9.02.2010
Viimane ülevaatus 9.02.2010