Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ettevõtluse ja regionaalarengu rahastamine Euroopa Liidu toetustest

Auditi eesmärk on selgitada välja, kas riik on teinud ettevalmistusi ELi toetuste märkimisväärseks vähenemiseks, et tagada riigi ülesannete täitmine ka ELi ühtekuuluvuspoliitika fondide kahanevate toetuste korral. Auditi käigus analüüsitakse, kas asjaomastel ministeeriumidel on kujundatud seisukoht, millised praegu ELi toetustest rahastatavad ettevõtluse ja regionaalarengu toetamisele suunatud tegevused peavad jätkuma ka järgmisel ELi eelarveperioodil; kas ja kuidas muutub tegevuse rahastamise eeldatav vajadus; millisest allikast tegevust finantseeritakse ning millised on tegevuste lõppemise või oluliselt väheneva rahastamise mõjud avalikele teenustele ja valdkondlikele eesmärkidele.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala, Rahandusministeeriumi valitsemisala
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Ermo Liedemann, Lauri Matsulevitš, Triin Jõeleht
Kontaktiinfo Ermo Liedemann
+ 372 640 0129
ermo.liedemann@riigikontroll.ee
Auditi number 70123

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70123

Plaanitav algus II poolaasta 2016 Tegelik algus II poolaasta 2016
Plaanitav lõpp I poolaasta 2017 Tegelik lõpp II poolaasta 2017
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Sotsiaal- ja töövaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Hariduse ja teaduse rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Keskkonnavaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest
IT-valdkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Teede renoveerimise rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Keskkonnahädaolukordadeks valmisoleku rahastamine toetustest
Postitatud 30.08.2016
Viimane muudatus 23.10.2018
Viimane ülevaatus 23.10.2018