Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Rahandusministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal

Riigikontroll peab riigieelarve seadusest tulenevalt auditeerima riigi majandusaasta koondaruande osaks olevat raamatupidamise aastaaruannet. Samuti tuleb Riigikontrollil kontrollida riigi tehingute seaduslikkust. Selleks korraldab Riigikontroll Rahandusministeeriumis auditi, mille eesmärk on avaldada arvamust nii ministeeriumi tehingute seaduslikkuse kui ka riigi raamatupidamise aastaaruande seisukohalt oluliste kirjete õigsuse kohta Rahandusministeeriumi bilansis ja/või tulemiaruandes. See tähendab, et
• tehingud on seaduslikud, kui need on tehtud kooskõlas riigieelarve seaduse, 2016. aasta riigieelarve seadustega, riigihangete seadusega ning riigivaraseaduses sätestatud põhimõtetega;
• kontrollitud raamatupidamise kirjed on õiged, kui arvestuse pidamisel on lähtutud raamatupidamise heast tavast, sh riigi raamatupidamise üldeeskirjast ja raamatupidamise seadusest ning tehingute kajastamisel on arvesse võetud täielik ja asjakohane info.

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Krista Zibo
Auditirühm Gert Schultz, Jelena Kirs, Kristi Kährin, Katrin Pärnpuu
Kontaktiinfo Gert Schultz
+372 640 0766
gert.schultz@riigikontroll.ee
Auditi number 60151

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 60151

Auditi kaasatud asjatundja on konsultant Ene Õunmaa.

Plaanitav algus II poolaasta 2016 Tegelik algus II poolaasta 2016
Plaanitav lõpp I poolaasta 2017 Tegelik lõpp II poolaasta 2017
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 30.08.2016
Viimane muudatus 1.09.2017
Viimane ülevaatus 1.09.2017