Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi vedelkütusevaru moodustamine ja haldamine

Auditi eesmärgiks oli hinnata Eesti vedelkütusevaru suuruse vastavust üleminekuperioodiga kehtestatud nõuetele, OSPA (AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur) sisekontrollisüsteemide tõhusust varude kvaliteetse säilimise tagamisel ning varude kasutuselevõtu korraldust.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Eesti Vedelkütusevaru Agentuur AS
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Mart Villems, Margit Grauen
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus III kvartal 2007 Tegelik algus II kvartal 2008
Plaanitav lõpp IV kvartal 2008 Tegelik lõpp III kvartal 2009
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 1.09.2008
Viimane muudatus 9.02.2010
Viimane ülevaatus 9.02.2010