Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigikontrolli arvamus NATO küberkaitsekoostöö keskuse 2014. ja 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta

NATO küberkaitsekoostöö keskuses viib Riigikontroll läbi 2014. ja 2015. raamatupidamise aastaaruande auditit. Auditi eesmärk on avaldada arvamust keskuse raamatupidamise aastaaruande õigsuse kohta. See tähendab, et kontrollitud raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui arvestuse pidamisel on lähtutud raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest ning tehingute kajastamisel on arvesse võetud täielik ja asjakohane info. NATO küberkaitsekoostöö keskus korraldab oma raamatupidamisarvestust Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt, arvestust täpsustab ja täiendab keskuse raamatupidamise sise-eeskiri.

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused NATO küberkaitsekoostöö keskus
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Krista Zibo
Auditirühm Gert Schultz, Alina Green, Kristi Kährin
Kontaktiinfo Gert Schultz
+372 640 0766
gert.schultz@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2016 Tegelik algus II kvartal 2016
Plaanitav lõpp III kvartal 2016 Tegelik lõpp III kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 29.04.2016
Viimane muudatus 7.09.2016
Viimane ülevaatus 7.09.2016