Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond, Kohaliku omavalitsuse auditi osakond, Tulemusauditi osakond
Peakontrolörid Airi Mikli, Krista Zibo, Tarmo Olgo
Auditirühm
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2016 Tegelik algus I kvartal 2016
Plaanitav lõpp IV kvartal 2016 Tegelik lõpp IV kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 14.01.2016
Viimane muudatus 3.02.2017
Viimane ülevaatus 3.02.2017