Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus sisejulgeolekut ohustavateks hädaolukordadeks valmistumisel

Riigikontroll hindab riigi valmisolekut hädaolukordade lahendamiseks. Muu hulgas hinnatakse, kas on loodud vajalikud õiguslikud tingimused, kas personali ja varusid puudutavad ettevalmistused on tehtud ning kas hädaolukordade puhul tegutsemist on õppuste käigus piisavalt harjutatud.

Auditeeritav valitsemisala Siseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Meelis Peerna
Kontaktiinfo Meelis Peerna
+ 372 640 0768
meelis.peerna@riigikontroll.ee
Auditi number 70121

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70121

Plaanitav algus I poolaasta 2017 Tegelik algus I poolaasta 2017
Plaanitav lõpp I poolaasta 2018 Tegelik lõpp I poolaasta 2018
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 14.01.2016
Viimane muudatus 23.10.2018
Viimane ülevaatus 23.10.2018