Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus põhjavee kaitsmisel

Euroopa Liidu keskkonnaeesmärk on saavutada kõigi põhjaveekogumite hea seisund. Eesti põhjavee seisund on seni olnud Euroopa Liidu liikmesriikide keskmisest parem, kuid tõenäoliselt ei saavutata põhjavee head seisundit ei 2021. ega 2027. aastaks, sest põhjavee kaitses on puudusi. Auditis hinnatakse, kas riik tegeleb nende mõjude kõrvaldamisega, mis enim ohustavad põhjaveekogumite seisundit; ning kas põhjavee kaitseks on ette nähtud tõhusad kaitsemeetmed ja kas neid on ka rakendatud.

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Keskkonnaministeerium ja Maaeluministeerium ning nende allasutused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Airi Andresson, Viire Viss, Maidu Lääne
Kontaktiinfo Airi Andresson
+372 640 0752
airi.andresson@riigikontroll.ee
Auditi number 70118

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70118

Plaanitav algus II poolaasta 2016 Tegelik algus II poolaasta 2016
Plaanitav lõpp II poolaasta 2017 Tegelik lõpp I poolaasta 2018
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi tegevus põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmete käitlemise korraldamisel (2015)
Riigi tegevus põlevkivi kasutuse suunamisel (2014)
Riigi toetusel arendatud veetaristu jätkusuutlikkus ja mõju keskkonnaeesmärkide saavutamisele (2013)
Postitatud 14.01.2016
Viimane muudatus 24.01.2018
Viimane ülevaatus 24.01.2018