Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Keskkonnavaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest

Auditi eesmärk on selgitada välja, kas riik on valmistunud Euroopa Liidu (EL) toetuste märkimisväärseks vähenemiseks, et tagada riigi ülesannete täitmine ka ELi ühtekuuluvuspoliitika fondide toetuste kahanemise korral. Auditi käigus analüüsitakse, kas Keskkonnaministeerium on kujundanud oma seisukoha järgmiste küsimuste kohta: millised praegu ELi toetustest rahastatavad keskkonnakaitse toetamise tegevused peavad jätkuma ka järgmisel ELi eelarveperioodil; kas ja kuidas muutub tegevuse rahastamise vajadus; millisest allikast tegevust finantseeritakse ning milline on tegevuste lõppemise või oluliselt väheneva rahastamise mõju avalike teenuste osutamisele ja valdkondlike keskkonnaeesmärkide elluviimisele.

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Airi Andresson, Viire Viss, Matis Mägi, Alar Jürgenson
Kontaktiinfo Airi Andresson
+372 640 0752
airi.andresson@riigikontroll.ee
Auditi number 70116

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70116

Plaanitav algus II poolaasta 2016 Tegelik algus II poolaasta 2016
Plaanitav lõpp I poolaasta 2017 Tegelik lõpp II poolaasta 2017
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Sotsiaal- ja töövaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Hariduse ja teaduse rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Ettevõtluse ja regionaalarengu rahastamine Euroopa Liidu toetustest
IT-valdkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Teede renoveerimise rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Keskkonnahädaolukordadeks valmisoleku rahastamine toetustest
Postitatud 14.01.2016
Viimane muudatus 23.10.2018
Viimane ülevaatus 23.10.2018