Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

IT-valdkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest

Auditi käigus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:
1. Milliseid IT-valdkonna tegevusi praegu ELi toetustest rahastatakse?
2. Kui suured on praegu ELi toetustest rahastatavate IT-valdkonna tegevuste kulud?
3. Kas ELi toetuste vähenemise korral peavad IT-valdkonna tegevused jätkuma rahaliselt suuremas mahus, samas mahus, väiksemas mahus või saab nendest loobuda?
4. Kui tegevuse rahastamine muutub, siis milline on selle mõju riigi teenuste ja e-teenuste kättesaadavusele ja/või kvaliteedile?

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
Osaliselt kõigi ministeeriumite valitsemisalad, kes on saanud ELi toetusi IT-valdkonna rahastamiseks.
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Toomas Viira, Alo Lääne, Jevgeni Lazartšuk
Kontaktiinfo Toomas Viira
+372 640 0789
toomas.viira@riigikontroll.ee
Auditi number 70115

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70115

Plaanitav algus II poolaasta 2016 Tegelik algus II poolaasta 2016
Plaanitav lõpp I poolaasta 2017 Tegelik lõpp II poolaasta 2017
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Sotsiaal- ja töövaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Hariduse ja teaduse rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Keskkonnavaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Ettevõtluse ja regionaalarengu rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Teede renoveerimise rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Keskkonnahädaolukordadeks valmisoleku rahastamine toetustest
Postitatud 14.01.2016
Viimane muudatus 23.10.2018
Viimane ülevaatus 23.10.2018