Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Transporditaristu rekonstrueerimise ja ehitamise rahastamine Euroopa Liidu toetustest

Auditi eesmärk on analüüsida teede valdkonda ja selle rahastamist olukorras, kui Euroopa Liidu toetusraha väheneb.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maanteeamet
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Kaire Kuldpere, Silver Jakobson, Kristiina Visnapuu
Kontaktiinfo Kaire Kuldpere
+ 372 640 0745
kaire.kuldpere@riigikontroll.ee
Auditi number 70114

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70114

Audit „Teede renoveerimise rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ on auditi „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide toetuste vähenemisel“ alaaudit.

Plaanitav algus II poolaasta 2016 Tegelik algus II poolaasta 2016
Plaanitav lõpp I poolaasta 2017 Tegelik lõpp II poolaasta 2017
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi põhimaanteede renoveerimine (2013)
Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Sotsiaal- ja töövaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Hariduse ja teaduse rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Keskkonnavaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest
IT-valdkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Ettevõtluse ja regionaalarengu rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Keskkonnahädaolukordadeks valmisoleku rahastamine toetustest
Postitatud 14.01.2016
Viimane muudatus 23.10.2018
Viimane ülevaatus 23.10.2018