Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest

Kõrgema tööhõive tagamise eesmärgil on mitmete töötutele ja tööotsijatele suunatud tegevuste ellu viimine üles ehitatud välisrahastusele. Auditi eesmärgiks on hinnata kas tööhõivevaldkonna puhul on välja töötatud nn väljumisstrateegia juhuks kui järgmisel EL-i eelarveperioodil on Eesti netomaksja positsioonis ning valdkonnas välisrahastust enam kasutada pole võimalik, kuid sihtrühma abivajadus püsib.
Auditi põhiküsimused on järgmised:
1. Kas Sotsiaalministeeriumil on pikaajaline kava kuidas tagada tööhõive valdkonnas sihtgruppidele senisest vähemalt samas ulatuses abi olukorras, kus pole kasutada välistoetusi või on kasutatava välisraha maht praegusest oluliselt väiksem?
2. Kas tööhõive valdkonnas on kasutatud välistoetuseid arengu lisakiirendina mitte asendusrahana riigi enda investeeringute ja igapäevakulude katmiseks?
3. Kas välistoetustest investeeringute ja kulude tegemisel on arvestatud edasise koormusega riigieelarvele ülalpidamiskulude näol?

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Mart Vain, Maidu Lääne, Eva-Maria Asari, Liina Haldna, Pille Kuusepalu
Kontaktiinfo Mart Vain
+372 640 0731
mart.vain@riigikontroll.ee
Auditi number 70113

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70113

Plaanitav algus I poolaasta 2016 Tegelik algus I poolaasta 2016
Plaanitav lõpp I poolaasta 2017 Tegelik lõpp II poolaasta 2017
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid „Riigi tegevus töötute toomisel tööturule“ (2012)
„ Riigi tegevus töötute aitamisel tööle“ (2016)
Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Ettevõtluse ja regionaalarengu rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Hariduse ja teaduse rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Keskkonnavaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest
IT-valdkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Teede renoveerimise rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Keskkonnahädaolukordadeks valmisoleku rahastamine toetustest
Postitatud 14.01.2016
Viimane muudatus 23.10.2018
Viimane ülevaatus 23.10.2018