Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Keskkonnahädaolukordadeks valmisoleku rahastamine Euroopa Liidu toetustest

Auditis hinnatakse riigi valmisolekut rahastada keskkonnahädaolukordadeks valmisolekut juhul, kui järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil on kasutada märkimisväärselt vähem välistoetusi.

Auditeeritav valitsemisala Siseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Meelis Peerna, Eerik Hanni, Merle Tammann
Kontaktiinfo Meelis Peerna
+ 372 640 0768
meelis.peerna@riigikontroll.ee
Auditi number 70112

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70112

Plaanitav algus I poolaasta 2016 Tegelik algus II poolaasta 2016
Plaanitav lõpp I poolaasta 2017 Tegelik lõpp II poolaasta 2017
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Sotsiaal- ja töövaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Hariduse ja teaduse rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Keskkonnavaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest
IT-valdkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Teede renoveerimise rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Ettevõtluse ja regionaalarengu rahastamine Euroopa Liidu toetustest
Postitatud 14.01.2016
Viimane muudatus 23.10.2018
Viimane ülevaatus 23.10.2018