Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kaitseväeüksuste lahinguvalmiduse saavutamine

Auditis hinnatakse:
- auditis "Kaitseväe sõjalise valmisoleku tõstmiseks ja mobilisatsiooniks vajalike varude moodustamise, hoidmise ja uuendamise tulemuslikkus" (2013) tehtud ettepanekute ja soovituste täitmist;
- riigikaitse valdkonna arengu juhtimise mõju sõjalise võimekuse suurendamisele;
- kaitseväe üksuste reaalset võitlusvõimet (mehitatus ja varustatus) ning selle testimiseks tehtud valmiduskontrollide tulemusi;
- muu riigivara ja tsiviilressursside kaasamist sõjalise võimekuse tõstmiseks.

Auditi põhiküsimused on:
1. Kas 2013. aasta lõppenud auditis tehtud soovitused on arvesse võetud ja ettepanekud ellu viidud?
2. Kas riigikaitse valdkonna arengu juhtimine loob eelduse Eesti sõjalise võimekuse suurendamiseks?
3. Milline on Kaitseväe üksuste reaalne võitlusvõime (sh. mehitatus, varustatus jm.)?
4. Kuidas on Eesti sõjalise võimekuse suurendamisse ja mobilisatsiooni ettevalmistustesse kaasatud muu riigivara ja tsiviilressursid?

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kaitsevägi ja selle allüksused
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Meelis Peerna
Kontaktiinfo Meelis Peerna
+ 372 6400768
meelis.peerna@riigikontroll.ee
Auditi number 70109

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70109

Plaanitav algus I kvartal 2016 Tegelik algus I kvartal 2016
Plaanitav lõpp I kvartal 2017 Tegelik lõpp I kvartal 2017
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Kaitseväe sõjalise valmisoleku tõstmiseks ja mobilisatsiooniks vajalike varude moodustamise, hoidmise ja uuendamise tulemuslikkus (2013)
Postitatud 14.01.2016
Viimane muudatus 5.12.2017
Viimane ülevaatus 5.12.2017