Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

EUROSAI koostöö andmekaitse teemal

Riigikontroll analüüsib EUROSAI IT töögrupi ühisauditis, kuidas on isikuandmete kaitse riiklikult korraldatud ning millised täiendavad isikuandmete katse meetmed on andmekogude omanikud asutusesiseselt kehtestanud, sh näiteks kuidas ja kelle jaoks on piiratud juurdepääs isikuandmetele, kuidas tehakse kontrolli andmete kasutamise üle, kas ja kuidas toimub taasteplaanide koostamine jne.
Ühisauditi tulemusena koostatakse võrdlev ülevaade isikuandmete kaitsest kõigis auditis osalevates riikides. Lisaks Eestile osalevad auditis Belgia, Leedu, Ungari, Malta ja Moldova.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Jevgeni Lazartšuk, Alo Lääne, Toomas Viira
Kontaktiinfo Toomas Viira
+ 3726400789
toomas.viira@riigikontroll.ee
Auditi number 70108

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70108

Plaanitav algus I poolaasta 2016 Tegelik algus I poolaasta 2016
Plaanitav lõpp I poolaasta 2017 Tegelik lõpp I poolaasta 2017
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Sisekontrollisüsteemide toimimine isikuandmete kaitsel riiklikes andmekogudes (2008)
Postitatud 14.01.2016
Viimane muudatus 29.05.2017
Viimane ülevaatus 29.05.2017