Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Haiglavõrgu jätkusuutlikkus

Auditi eesmärk oli hinnata, kas riik on, arvestades elanike arvu, tervishoiuteenuseid,
tervishoiutöötajaid ja raha, suutnud kujundada optimaalse ja jätkusuutliku haiglavõrgu.

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Haigekassa
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Raina Loom, Meelis Peerna, Siiri Suits
Kontaktiinfo Meelis Peerna
+372 640 0768
meelis.peerna@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus III kvartal 2008 Tegelik algus III kvartal 2008
Plaanitav lõpp IV kvartal 2009 Tegelik lõpp I kvartal 2010
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 1.09.2008
Viimane muudatus 30.04.2010
Viimane ülevaatus 30.04.2010