Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

IT-turvameetmete süsteemi rakendamine kohalikes omavalitsustes

Eesmärgiks on selgitada välja IT turvalisusega seotud probleemid, sh kas kohalikud omavalitsused on rakendanud minimaalseid turvameetmeid oma infoturbe juhtimises.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Riigi Infosüsteemi Amet, Andmekaitse Inspektsioon, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kohalikud omavalitsused, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Maanteeamet, Siseministeerium, Haridus- jaTeadusministeerium, Maaamet, Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium, Rahandusministeerium
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Meeli Saksing, Riina Saaremägi, Toomas Viira
Kontaktiinfo Meeli Saksing
+372 640 0121
meeli.saksing@riigikontroll.ee
Auditi number 50094

Märkused

Audit number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 50094

Auditi kaasatud asjatundja Primend OÜ (29.06.2017-30.03.2018)

Plaanitav algus II poolaasta 2016 Tegelik algus II poolaasta 2016
Plaanitav lõpp I poolaasta 2018 Tegelik lõpp I poolaasta 2018
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 13.01.2016
Viimane muudatus 9.10.2018
Viimane ülevaatus 9.10.2018