Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Euroopa Liidu ja muude taristutoetuste kasutamise probleemid kohalikes omavalitsustes

Eesmärgiks on anda ülevaade kohalikele omavalitsustele antud Euroopa Liidu toetustest (kellele, milleks ja kui palju) ning tuua välja toetustega seotud probleemid nagu nt arengutakistused, rikkumised, tagasimaksmised, liigne bürokraatia jne.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Karin Rajapu, Alvar Nõuakas, Sigrid Rajangu
Kontaktiinfo Alvar Nõuakas
+372 640 0122
alvar.nouakas@riigikontroll.ee
Auditi number 50092

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 50092

Plaanitav algus II poolaasta 2016 Tegelik algus II poolaasta 2016
Plaanitav lõpp I poolaasta 2017 Tegelik lõpp II poolaasta 2017
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 13.01.2016
Viimane muudatus 11.12.2017
Viimane ülevaatus 11.12.2017