Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade riigihangete korraldamisest

Sisendmaterjal Riigikontrolli aastaraporti jaoks.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm
Kontaktiinfo Alvar Nõuakas
Tel: +372 640 0122
E-mail: alvar.nouakas@riigikontroll.ee

Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2016 Tegelik algus I kvartal 2016
Plaanitav lõpp II kvartal 2016 Tegelik lõpp II kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal
Postitatud 13.01.2016
Viimane muudatus 3.01.2017
Viimane ülevaatus 3.01.2017