Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine kohalikes omavalitsustes

Hinnata alates 01.04.2013 kehtiva korruptsioonivastase seaduse nõuete täitmist auditeeritavates kohalikes omavalitsustes (valik tehakse auditi planeerimise etapis). Uue korruptsioonivastase seadusega muudeti mitmeid korruptsiooniennetamise põhimõtteid. Auditi üldisem eesmärk on uurida uue seaduse rakenduspraktikat KOVides, selgitada välja kitsaskohad ja teha ettepanekud nende lahendamiseks.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Valik kohaliku omavalistuse üksusi.
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Tambet Drell, Reet Rutus, Janne Kurg
Kontaktiinfo Tambet Drell
+ 372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number 50087

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 50087

Plaanitav algus I poolaasta 2016 Tegelik algus I poolaasta 2016
Plaanitav lõpp I poolaasta 2017 Tegelik lõpp I poolaasta 2017
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 13.01.2016
Viimane muudatus 14.06.2017
Viimane ülevaatus 14.06.2017