Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade omavalitsuste kinnisvarast ja selle haldamisest

Riigikontroll analüüsib, kas ja mil määral peavad kohalikud omavalitsused arvestust oma käsutuses oleva kinnisvara üle. Ülevaate käigus selgitatakse välja, kas omavalitsused on eristanud kinnisvara, mis on pikemas perspektiivis vajalik põhiteenuste pakkumiseks, ning analüüsinud selle investeeringuvajadusi. Samuti analüüsitakse, kas omavalitsustel on õnnestunud vabaneda kinnisvarast, mida ei kasutata ja mille omamisega kaasnevad püsikulud ning kas ja kuidas on omavalitsused püüdnud optimeerida oma kinnisvarakasutust ning milliseid probleeme selles esineb.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kohalikud omavalitsused
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Illar Tõnisson, Taavi Mölder, Alvar Nõuakas
Kontaktiinfo Illar Tõnisson
+ 372 640 0108
illar.tonisson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2016 Tegelik algus I kvartal 2016
Plaanitav lõpp III kvartal 2016 Tegelik lõpp IV kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 13.01.2016
Viimane muudatus 3.02.2017
Viimane ülevaatus 3.02.2017