Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Omavalitsuste ja nende ühingute sõidukite rendilepingute mõju võlakoormusele

Auditi eesmärk on välja selgitada, kas sõidukite rendilepingutest tulenevad võimalikud kohustused kajastuvad omavalitsuste võlakoormuse arvestuses

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Valik kohalikke omavalitsusi ja ühinguid
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Karin Rajapu, Anneliis Arm
Kontaktiinfo Karin Rajapu
+ 372 640 0119
karin.rajapu@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2016 Tegelik algus I kvartal 2016
Plaanitav lõpp I kvartal 2016 Tegelik lõpp III kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Autode hankimine valdades ja linnades ning nende osalusega ühingutes (2011)
Postitatud 13.01.2016
Viimane muudatus 7.09.2016
Viimane ülevaatus 7.09.2016