Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Omavalitsuse auditites tehtud olulisemate soovituste täitmise ülevaade

Ülevaade annab võimaluse hinnata nende soovituste mõju, mis Riigikontroll on kohalikele omavalitsustele ja riigile omavalitsuste auditite tulemusel teinud. Ülevaatest saadav teave võib olla toeks haldusreformi elluviimisel ja kohaliku omavalitsuse korralduse arendamisel ning sisendiks riigi arengudokumentide koostamisel.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Elin Vako
Kontaktiinfo Elin Vako
+372 640 0120
elin.vako@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2016 Tegelik algus I kvartal 2016
Plaanitav lõpp I kvartal 2016 Tegelik lõpp II kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Kõik kohaliku omavalitsuse auditi osakonna auditid
Postitatud 13.01.2016
Viimane muudatus 24.05.2016
Viimane ülevaatus 24.05.2016