Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Õppeinfosüsteemiga tehtud tehingute õiguspärasus Tallinna Inglise Kolledžis

Hinnata Tallinna Inglise Kolledžis infosüsteemide arendamisega ja kasutamisega seotud tehingute kooskõla seaduste ning Tallinna linna kordadega.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Tallinna Inglise Kolledž
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Tambet Drell, Ines Vali
Kontaktiinfo Tambet Drell
+ 372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2015 Tegelik algus IV kvartal 2015
Plaanitav lõpp I kvartal 2016 Tegelik lõpp II kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Üldhariduskoolide finantseerimine lastevanemate rahast (2015)
Postitatud 13.01.2016
Viimane muudatus 24.05.2016
Viimane ülevaatus 24.05.2016