Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi vara kastutamisest ja säilimisest 2014.–2015. aastal

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond, Finantsauditi osakond, Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör
Auditirühm Airi Mikli, Krista Zibo, Ermo Liedemann, Gert Schultz, Raina Loom, Liisi Uder, Tambet Drell, Karin Rajapu, Urmet Lee
Kontaktiinfo Urmet Lee
Tel: +372 640 0751
urmet.lee@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2015 Tegelik algus I kvartal 2015
Plaanitav lõpp IV kvartal 2015 Tegelik lõpp IV kvartal 2015
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid
Postitatud 15.10.2015
Viimane muudatus 20.11.2015
Viimane ülevaatus 20.11.2015