Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi ja kohalike omavalitsuste valmisolek võtta vastu varjupaiga taotlejaid ja rahvusvahelise kaitse saanuid

Auditi eesmärk on hinnata, kas riik ja omavalitsused suudavad Eestisse saabuvate rahvusvahelise kaitse
taotlejate ja saanute arvu hüppelise kasvu korral täita ülesandeid, mis neile on pandud välismaalasele
rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel, ning kas riigil on pikaajaline plaan sellise olukorraga
toimetulekuks.

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Kohalikud omavalitsused, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond, Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolörid Tarmo Olgo, Airi Mikli
Auditirühm Mart Vain, Tambet Drell, Riina Saaremägi, Igor Aljošin, Eva-Maria Asari
Kontaktiinfo Mart Vain
+372 640 0731
mart.vain@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Audit on tulemusauditi ja kohaliku omavalitsuse auditi osakonna ühisaudit.
Peakontrolörid Airi Mikli ja Tarmo Olgo.

Plaanitav algus III kvartal 2015 Tegelik algus III kvartal 2015
Plaanitav lõpp I kvartal 2016 Tegelik lõpp I kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 15.07.2015
Viimane muudatus 30.06.2017
Viimane ülevaatus 30.06.2017