Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Omavalitsuste tegevus nende eestkostel olevate laste elatisraha sissenõudmisel

Hinnata, kas omavalitsused on teinud piisavalt ja õigeaegselt toiminguid, et nõuda omavalitsuse eestkostel olevate laste ülalpidamiskohustusega isikutelt (ema, isa jt) sisse lapse elatisraha. Analüüsitakse nii kohtuväliseid toiminguid kui ka elatisraha asjus kohtusse pöördumist ning kohtuotsuste täitmisele pööramist.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kohalikud omavalitsused, kellel on eestkostetavaid lapsi
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Tambet Drell, Igor Aljošin, Riina Saaremägi
Kontaktiinfo Tambet Drell
+ 372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2015 Tegelik algus II kvartal 2015
Plaanitav lõpp I kvartal 2016 Tegelik lõpp II kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 22.06.2015
Viimane muudatus 7.09.2016
Viimane ülevaatus 7.09.2016