Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja ravimisel

Auditi eesmärk on hinnata riigi tegevust laste tervise tagamisel. Auditi käigus selgitatakse välja, mil määral on riigil ülevaade laste tervisest, selle muutustest ja trendidest ning kas riik võtab vajaduse korral laste tervise parandamiseks midagi ette, nii terviseedenduse kui ka ravimise mõttes. Samuti antakse auditi raames hinnang sellele, kui palju mõjutab lapse tervist ja tervishoiuteenuste kättesaadavust tema elukoht ning sotsiaalne päritolu.

Auditiga otsib Riigikontroll vastust järgmistele küsimustele:
1. Kas laste tervise jälgimine tagab, et tervisehäiretega ja haiged lapsed leitakse üles?
2. Kui laste tervisehäired ja haigused avastatakse, kas siis nende parandamiseks/leevendamiseks astutakse samme?
3. Kas tervishoiuteenused on kõikidele lastele kättesaadavad?
4. Kas terviseedendus on mõjutanud laste tervist?

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Terviseamet, Tervise Arengu Instituut
Auditeeriv osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Liina Haldna, Pille Kuusepalu, Mart Vain
Kontaktiinfo Mart Vain
+372 640 0731
mart.vain@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2015 Tegelik algus II kvartal 2015
Plaanitav lõpp III kvartal 2016 Tegelik lõpp IV kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 18.05.2015
Viimane muudatus 17.01.2018
Viimane ülevaatus 17.01.2018