Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Avalike e-teenuste kasutatavus

Auditis analüüsitakse infosüsteemide loomisel püstitatud eesmärkide saavutamist, infosüsteemide ja e-teenuste kasutatavust ning infosüsteemide loodavat lisandväärtust. Valimisse võetakse 2–5 infosüsteemi.

Auditiga otsib Riigikontroll vastust järgmistele küsimustele:

1. Kas loodud infosüsteemid töötavad ja neid kasutatakse?
2. Kas infosüsteemid loovad lisandväärtust (aja ja raha kokkuhoid, andmete parem kättesaadavus ja analüüsitavus)?
3. Kas riigi infosüsteemi haldussüsteem RIHA toetab ühislahenduste tegemist?

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi Infosüsteemi Amet
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Kaire Kuldpere, Alo Lääne, Jevgeni Lazartšuk
Kontaktiinfo Kaire Kuldpere
+372 640 0745
kaire.kuldpere@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2015 Tegelik algus II kvartal 2015
Plaanitav lõpp II kvartal 2016 Tegelik lõpp IV kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 9.03.2015
Viimane muudatus 31.10.2016
Viimane ülevaatus 31.10.2016