Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest

Viimase 15 aasta jooksul on Eesti saanud Euroopa Liidult miljardeid eurosid välistoetusi. On alust arvata, et aastatel 2020+ Eestile eraldatav toetus väheneb oluliselt. Riigikontroll hindab, kui suur on Euroopa Liidu toetuste osakaal erinevate riigi tegevusvaldkondade rahastamisel, milliseid kulusid toetustest rahastatakse ning kas riigil on pikaajaline kava, kuidas tagada kestlik areng ja riigi ülesannete täitmine olukorras, kus pole kasutada välistoetusi või on kasutatava välisraha maht praegusest oluliselt väiksem.

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Ermo Liedemann, Lauri Matsulevitš, Eerik Hanni, Merle Tammann
Kontaktiinfo Ermo Liedemann
+372 640 0129
ermo.liedemann@riigikontroll.ee
Auditi number 70099

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70099

Plaanitav algus I poolaasta 2016 Tegelik algus I poolaasta 2016
Plaanitav lõpp I poolaasta 2017 Tegelik lõpp II poolaasta 2017
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 9.03.2015
Viimane muudatus 23.10.2018
Viimane ülevaatus 23.10.2018